Qırtlaq müayinəsi

Səs müayinəsindən danışan zaman biz əslində onu bölməyimiz lazım ola bilir.  “Səs xəstəliyinin müayinəsi” desək adını, daha gözəl olar. Bir “qırtlağın müayinəsi” var. Yəni səs büküşlərimizin, səs tellərimizin yerləşdiyi qırtlağımızın müayinəsi var, harada ki, orada da qırtlağın içərisindədir səs tellərimiz…