Uşaqlarda burun-boğaz əti

Bu ən aktual mövzudur, demək olar ki. Bizim Qulaq-Burun-Boğazın ən aktual mövzusu deyə bilərik. Nə qədər tibb inkişaf eləsə, bu problem tam çözülmür. Adenoidlər Uşaqlarda burun əti və ya “adenoid” dediyimiz, normalda adenoid vegetasiyasıdır… Burnumuzun arxasından “burun-udlaq” dediyimiz və ya “geniz” dediyimiz hissədə limfoid toxumanın böyüməsi nəticəsində bir orqan – “adenoid” ortaya çıxır və bu… Continue reading Uşaqlarda burun-boğaz əti