Səs necə əmələ gəlir?

Səs, ümumiyətlə, fiziki bir məfhumdur. Səs bizim səs büküşlərimizin (“səs teli” deyirik amma səs teli deyil, səs büküşüdür. Çünki çoxqatlı bir orqandır səs büküşlərimiz) arasından çıxan havanın səs büküşlərimizin üzərində olan epiteli və ya selikli qişanı titrəyişlə bir-birinə vurması ilə əmələ gəlir.  Burada bir enerji çevrilməsi olur.  Ağciyərimizdən gələn hava, qırtlağımızda, yəni “hulqum” və ya… Continue reading Səs necə əmələ gəlir?