Səsdən istifadə kateqoriyaları

Səsdən istifadə dərəcəsinə görə müxtəlif fikirlər var, insanları bölürlər…  Məsələn, bəzi alimlər deyir ki, “Bütün insanlar səs professionallarıdır. Çünki səsini gün ərzində istifadə edir, danışır”. Yəni “Bölməyin səs professionalı və ya qeyri-professional”.  Amma amerikan alimləri səsdən istifadə edərək pul qazanma səviyyəsinə görə, belə desək, insanları 4 yerə bölürlər: elit səs istifadəçiləri, professional səs istifadəçiləri, peşə… Continue reading Səsdən istifadə kateqoriyaları