Səsdən istifadə kateqoriyaları

Səsdən istifadə dərəcəsinə görə müxtəlif fikirlər var, insanları bölürlər…  Məsələn, bəzi alimlər deyir ki, “Bütün insanlar səs professionallarıdır. Çünki səsini gün ərzində istifadə edir, danışır”. Yəni “Bölməyin səs professionalı və ya qeyri-professional”.  Amma amerikan alimləri səsdən istifadə edərək pul qazanma səviyyəsinə görə, belə desək, insanları 4 yerə bölürlər: elit səs istifadəçiləri, professional səs istifadəçiləri, peşə… Continue reading Səsdən istifadə kateqoriyaları

Səs həkimi kimdir?

Səs həkimi səs problemlərinin müayinə və müalicəsi ilə məşğul olan qulaq, burun, boğaz həkimidir. Əslinə qalanda “səs həkimi” deyə bir məfhum yoxdur. Bu sahəyə foneatriya deyilir və bu həkimlərə də foneatr deyirlər. Amma biz insanlarımız üçün daha rahat olsun deyə, daha rahat qəbul eləsinlər bunu, yəni “Səsin bir həkimi var!” fikrini qəbul eləmələri üçün “səs… Continue reading Səs həkimi kimdir?