Səs xəstəliklərində hansı müalicə üsullarından istifadə olunur?

Bütün digər sahələrdə olduğu kimi səs xəstəliklərində də, əsasən, 3 cür müalicə üsulu var. Bu, dərman müalicəsi və ya “konservativ müalicə” dediyimiz üsul, ikincisi, cərrahi üsul, cərrahi müalicə, əməliyyat və bir də sırf səs xəstəliklərinə aid olan “səs terapiyası” dediyimiz və ya “fonopedik məşqlər” dediyimiz xüsusi terapiya üsullarıdır. Qısa-qısa toxunmaq istəyirəm.  Dərman müalicəsi – adı… Continue reading Səs xəstəliklərində hansı müalicə üsullarından istifadə olunur?