Səs terapiyası

Bizim səs xəstəliklərində hal-hazırda ən çox icra etdiyimiz müalicə üsullarından biri səs terapiyasıdır. Bu haqda müxtəlif zamanlarda danışmışıq və haqlı olaraq da izləyicilərimizdən sual almışıq. Yəni “Danışdınız da, amma bunu göstərə bilərsinizmi?” Bunu göstərməyə çalışacağıq bu videoda.

Səsin tembrini dəyişmək olurmu?

Çoxumuzu maraqlandıran bir sualdır bu, əslində. Bəli, səslə istənilən cür manipulyasiya eləmək olar, səsi istənilən cür dəyişə bilərik. Səsin tembrini də dəyişə bilirik. INTRO Səsi həm qalınlaşdırmaq olar, həm incəltmək olar. Yəni hal-hazırda “Bunu necə edirik desəniz?” – həm əməlliyatla edə bilərik, həm xüsusi “səs terapiyası” adı verdiyimiz məşqlərlə edə bilərik. İstənilən cürə… Səsin qalınlaşdırılması… Continue reading Səsin tembrini dəyişmək olurmu?

Səs xəstəliklərində hansı müalicə üsullarından istifadə olunur?

Bütün digər sahələrdə olduğu kimi səs xəstəliklərində də, əsasən, 3 cür müalicə üsulu var. Bu, dərman müalicəsi və ya “konservativ müalicə” dediyimiz üsul, ikincisi, cərrahi üsul, cərrahi müalicə, əməliyyat və bir də sırf səs xəstəliklərinə aid olan “səs terapiyası” dediyimiz və ya “fonopedik məşqlər” dediyimiz xüsusi terapiya üsullarıdır. Qısa-qısa toxunmaq istəyirəm.  Dərman müalicəsi – adı… Continue reading Səs xəstəliklərində hansı müalicə üsullarından istifadə olunur?