Səs teli kistləri

Səs teli kistləri bizim səs tellərimizin üzərində olan xoşxassəli törəmələrdən biridir.  Həddindən artıq çox rast gəlirikmi? Deyil. Yəni bir polip qədər və ya düyün qədər çox rast gəlmirik. Amma rastgəlmə tezliyi çoxdur. Bütün digər orqanlarımızın kistləri kimi belə deyək, xaricdən bir təbəqə ilə örtülü, içərisində də bir maye olan bir törəmələrdir.